Schoolbestuur


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.  Het is verantwoordelijk voor het algemene beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

VZW Parochieschool Peulis

Voorzitter Mathieu Martens

Oude Putsebaan 118

2580 Putte