Voor- en naschoolse opvang


Buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente Putte, lokale coördinator is Mevr. C. Van Hove ( 015 /76 78 98 ).

opvang Peulis: 0496/903979

Het initiatief van de buitenschoolse opvang voorziet in een pedagogisch verantwoorde opvang voor kinderen voor en na de schooluren, op vrije dagen en tijdens de schoolvakanties.

 

Openingsuren ‘De Peulder – Teintstraat 3 – Peulis’   ( op 300 meter van de school)

voor de school :     7.00 u – 8.25 u

na de school :        15.35 u – 18.30 u

 

op woensdagnamiddag :     Om 12.30 u worden de kinderen opgehaald en naar de lokalen te Beerzel gebracht.  Daar wordt  opvang voorzien tot 18.30 u. 

De kinderen die niet opgehaald worden, gaan automatisch mee naar de opvang, waar ze dan kunnen worden opgehaald.

 

Om veiligheidsredenen kunnen we niet toestaan dat kinderen na 15.35u nog alleen op de speelplaats vertoeven.

 

Prijzen buitenschoolse opvang : € 1,05 per begonnen half uur.

Alle inschrijvingen voor de opvang gebeuren via de webshop van de gemeente Putte.

 

Opvang : Kelly Verbraecken /Fabienne Sterckx/Lisa Vervloet