Inschrijvingen


 Om je kind in te schrijven maak je best telefonisch een afspraak. Dat kan steeds via mail ( info@parochieschoolpeulis.be of telefonisch 015/756641 )

Inschrijvingsmodaliteiten scholen  grondgebied Putte schooljaar 2020-2021

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het  inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2018. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 17 februari 2020 en loopt tot en met 6 maart 2020.
 • De andere inschrijvingen starten op 9 maart 2020.
 • Voor kleuters geboren vanaf 18 november 2018 t.e.m. 31 december 2018 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2021.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2019-2020 en het volgende schooljaar 2020-2021.

Schooljaar 2019-2020

 • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 3 maart 2017)
 • Maandag 4 november 2019 (kinderen geboren voor 5 mei 2017)
 • Maandag 6 januari 2020 (kinderen geboren voor 7 juli 2017)
 • Maandag 3 februari 2020 (kinderen geboren voor 4 augustus 2017)
 • Maandag 02 maart 2020 (kinderen geboren voor 03 september 2017)
 • Maandag 20 april 2020 (kinderen geboren voor 21 oktober 2017)
 • Maandag 25 mei 2020 (kinderen geboren voor 26 november 2017)
 • Dinsdag 01 september 2020 (kinderen geboren voor 31 december 2017).  Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2020-2021.

Schooljaar 2020-2021

 • Dinsdag 1 september 2020 (kinderen geboren voor 2 maart 2018)
 • Maandag 9 november 2020 (kinderen geboren voor 10 mei 2018)
 • Maandag 4 januari 2021 (kinderen geboren voor 5 juli 2018)
 • Maandag 1 februari 2021 (kinderen geboren voor 2 augustus 2018)
 • Maandag 22 februari 2021 (kinderen geboren voor 23 augustus 2018)
 • Maandag 19 april 2021 (kinderen geboren voor 20 oktober 2018)
 • Maandag 17 mei 2021 (kinderen geboren voor 18 november 2018)
 • Woensdag 01 september 2021 (kinderen geboren voor 31 december 2018).  Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2021-2022.