Inschrijvingen


Inschrijvingsmodaliteiten scholen  grondgebied Putte schooljaar 2019-2020

Het decreet inschrijvingsrecht is sinds september 2012 nieuw voor de kleuter- en lagere scholen. Het regelt alles wat te maken heeft met het inschrijven van leerlingen in de scholen, dus ook deze op het Putse grondgebied.

Dit decreet basisonderwijs regelt o.a. het  inschrijvingsrecht in het basisonderwijs. Al de directies van de Putse basisscholen maakten hierrond, samen met de schepen van onderwijs, een reeks afspraken voor kinderen geboren in het jaar 2017. De afspraken hebben betrekking op de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.

 • De inschrijving van broers en zussen, van kinderen die al op school zijn ingeschreven, en de kinderen van personeelsleden krijgen voorrang bij de inschrijving. Deze voorrangsperiode start op 11 maart 2019 tot 22 maart 2019
 • De andere inschrijvingen starten op 25 maart 2019
 • Voor kleuters geboren vanaf 4 december 2017e.m. 31 december 2017 is er een specifieke regeling. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 1 september 2020.

Voor specifieke schooleigen informatie neemt men best contact op met de directie van de desbetreffende school. De contactgegevens vindt u op www.putte.be.

Tot slot nog de instapmomenten voor het lopende schooljaar 2018-2019 en het volgende schooljaar 2019-2020.

Schooljaar 2018-2019

 • Maandag 3 september 2018 (kinderen geboren voor 4 maart 2016)
 • Maandag 5 november 2018 (kinderen geboren voor 6 mei 2016)
 • Maandag 7 januari 2019 (kinderen geboren voor 8 juli 2016)
 • Vrijdag 1 februari 2019 (kinderen geboren voor 2 augustus 2016)
 • Maandag 11 maart 2019 (kinderen geboren voor 12 september 2016)
 • Dinsdag 23 april 2019 (kinderen geboren voor 24 oktober 2016)
 • Maandag 3 juni 2019 (kinderen geboren voor 4 december  2016)
 • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 31 december 2016). Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2019-2020.

 

 

Schooljaar 2019-2020

 • Maandag 2 september 2019 (kinderen geboren voor 3 maart 2017)
 • Maandag 4 november 2019 (kinderen geboren voor 5 mei 2017)
 • Maandag 6 januari 2020 (kinderen geboren voor 7 juli 2017)
 • Vrijdag 3 februari 2020 (kinderen geboren voor 4 augustus 2017
 • Maandag 02 maart 2020 (kinderen geboren voor 3 september 2017)
 • Maandag 20 april 2020 (kinderen geboren voor 21 oktober 2017)
 • Maandag 25 mei 2020 (kinderen geboren voor 26 november 2017)
 • Dinsdag  1 september 2020 (kinderen geboren voor 31 december 2017). Dit is meteen de eerste instapdatum voor het schooljaar 2020-2021.