Gouden medaille: verkeers- en mobiliteitseducatie


Net zoals de vorige jaren hebben wij heel wat inspanningen geleverd om onze kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat ze zich veilig en zichtbaar in het verkeer begeven. Dat leverde ons dan ook een gouden medaille op. En daar zijn wij terecht fier op.