communicatie corona (2 )


BRIEF OUDERS HEROPSTART 2

 

Beste ouders,

Betreft:  heropstart van de school ( brief 2)

– We hebben vandaag vernomen dat de gemeente  zal instaan voor de opvang van de kleuters. Dat betekent dat de kleuters zowel in de voorschoolse opvang, tijdens de dag en tijdens de naschoolse opvang zullen opgevangen worden in de Peulder.  De gemeente voorziet een afzonderlijke brief om de ouders hierover te informeren. Dat betekent concreet dat we op school GEEN kleuters zullen opvangen. Ook niet tijdens de dag.

-De voor- en naschoolse opvang voor de kinderen van de lagere school moet worden geregeld door de school zelf. Dat betekent dat wij in de school de voor- en naschoolse opvang organiseren. ( zie onderaan!!)

-Op vrijdag 15 mei  starten we met groep B van 1ste , 2de en 6de leerjaar. Maandag komt groep A naar school.

Nog enkele praktische afspraken:

 

– De schooluren zijn zoals altijd van 8u30 tot 15u30.

– De kinderen van het 1ste en  2de leerjaar  komen binnen langs de hoofdingang van de school .

( kleuterpoort, Peulisstraat  ) de lesgroep gaat naar de klas en de  opvanggroep gaat naar de computerklas.

– De kinderen van het 3de, 4de,  5de  en 6de  leerjaar gebruiken  de achteringang ( kerkhof).

De kinderen van het 6de leerjaar ( lesgroep) gaan onmiddellijk naar hun klas (witte achterdeur).

De kinderen van het  3de,4de en 5de leerjaar ( opvanggroep)  gaan onmiddellijk naar de tussenklas  (boven,

naast het vijfde leerjaar) langs de deur van het  5de leerjaar..

De kinderen verlaten ’s avonds de school langs de toegang die ze ’s morgens genomen hebben.

Ouders komen zo veel mogelijk hun kinderen aan de poort ophalen. Voor de kinderen waarvoor het echt

nodig is zullen we begeleiding voorzien. ( oversteken gevaarlijke punten)

       Ouders komen NIET in de school, maar wachten aan de poort, rekening houdend met     

      voldoende afstand onderling.

 

Ook dat nog:

 

-Geef de kinderen drank mee ( water) voor bij de boterhammen en tijdens de speeltijden.  Er kan geen gebruik gemaakt worden van drank van de school. Als je een beker meegeeft kunnen ze ook water van de kraan nemen.

-Kinderen zijn vrij om een mondmasker op de speelplaats te dragen. Ze moeten het dan uiteraard wel zelf kunnen op- en afzetten ( best met rekkertjes achter de oren).

 

Dringende oproep: (kinderen lagere school)

Wie heeft er nood aan voor- en naschoolse opvang ? ( alleen indien echt nodig a.u.b.)

Gelieve dit morgen door te geven aan de school via mail.

Vermeld daarbij welke dagen en vanaf welk uur  en tot welk uur er opvang nodig is!

Dit voor de volgende dagen: 15 mei,  18 mei, 19 mei en 20 mei.

Op 20 mei hadden wij normaal een facultatieve verlofdag gepland. Vandaar zal er die dag geen les worden gegeven, maar voorzien we wel noodopvang.

Voor de dagen nadien komt er een nieuwe mail.

Opgelet woensdag namiddag voorzien we opvang in de school tot 13u.

Namens het schoolteam

Geert Feyaerts