communicatie corona ( 1)


Beste ouders,

Onze school start vanaf vrijdag 15 mei  gedeeltelijk terug op  met de lessen op school.

veiligheid van onze kinderen en ons personeel is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

We gebruiken daarbij het draaiboek met maatregelen en richtlijnen die we van de overheid kregen.

 

Dit betekent  dat de kinderen van het  1ste, 2de en 6de leerjaar  twee dagen per week op school les gaan krijgen van hun juf. We verdelen elke klas in twee groepen. ( groep A en groep B)  Op woensdag worden geen lessen gegeven.

Zo krijgen  ze elk telkens 2 dagen les per week. Voor de andere dagen worden huistaken meegegeven.  Let op:  er wordt in 1ste, 2de en 6de leerjaar niet meer online les gegeven.

 

Voor de kinderen uit de klassen die nog niet opstarten ( 3de, 4de en 5de leerjaar), blijven de leerkrachten nieuwe leerstof aanbieden via  ‘preteaching’.  Ook voor de kleuterschool  verandert er voorlopig nog niets ). Het is geenszins de bedoeling dat deze kinderen naar school komen. Enkel en alleen als er thuis geen opvangmogelijkheden zijn zorgt de school voor noodopvang.

 

Begin volgende week briefen we jullie  verder in detail hoe alles zal verlopen vanaf 15 mei.

 

Om organisatorische redenen en de veiligheid van de kinderen en het personeel te kunnen waarborgen vragen we van jullie  om een antwoord te geven op onderstaande vragen:

 

Enkel voor 1ste, 2de en 6de leerjaar:

 

Welke 2 dagen zouden, omwille van de werksituatie,  voor jullie het beste passen:

( we proberen hiermee in de mate van het  mogelijke rekening te houden, we houden ook rekening met broers en zussen)

 

¨  Maandag en donderdag

¨  Dinsdag en vrijdag

 

Voor alle kinderen:(ook  1, 2 en 6)

 

¨ Mijn kind gaat geen gebruik maken van de noodopvang

¨ Wij zijn genoodzaakt om noodopvang te vragen op volgende dagen:

¨ maandag            ¨ dinsdag                   ¨ woensdag                     ¨ donderdag                   ¨ vrijdag

Bemerkingen: ——————————————————————————————————————-

 

Naam ( namen ) van het kind ( kinderen ):

 

Dit document uiterlijk tegen donderdag 7 mei terug ingevuld ( via mail) bezorgen aan  de school zodat wij verder aan onze planning kunnen werken!

Namens het schoolteam

Geert FeyaertsBrief Ouders Heropstart